ENKELE P H I L I S T E I N S E FEITEN-----------------------------------------------------------------------

Naam: Philisteinse Polder, gemeente Bergen NH Oppervlakte: 201 ha. 85 a.60 ca.

Begrenzingen: ten w. de Duinvalsloot. ten n. de Roosloot. ten o. de Bergerringsloot, ten z. de Brouwerssloot en de Banweg


ca. 975 Vermelding van het 'Wymnemmerwalt'. d.w.z. het broekbos van Wimmenum. Deze naam leeft voort in de huidige buurt 't Woud, maar had oorspronkelijk betrekking op het lage gedeelte van het gebied. waaronder de huidige polder. In de 11de eeuw ligt er ook een boerderij. Welhem genaamd. die eigendom is van de abdij van Egmond.


ca. 1200 Na de afsluiting van de Berger- en Egmondermeer aan de zuidzijde door de Limmer Zanddijk (ca. 1130) volgt de aanleg van de Kogendijk aan de noordzijde. De meren gaan ver landen en de oever landen worden beter bruikbaar als gras- en hooiland.


ca. 1400 Noord-Wimmenum. waaronder 't Woud en de latere Philisteinse Polder. wordt van Zuid-Wimmenum afgescheiden en bij Bergen gevoegd.


ca. 1560 Door de bouw van de zgn. Brantgen Heiniszmolens wordt een peilbeheersing op de meren mogelijk, waardoor verschillende oeverlanden kunnen worden bekaad. Op de plaats van de latere Philistein vinden we het 'Gadefers Molentje', ,de eerste poldermolen van het gebied.


1568 Na de droogmaking van de Berger- en Egmondermeer wordt een nieuwe (wip)molen gebouwd, die op de kaart van Adr. Anthonisz de naam 'de Phylysteyn' draagt.

 

1757 De molen van de Philisteinse Polder verbrandt door

blikseminslag. Er wordt een nieuwe bovenkruier gebouwd.


1861 De Philisteinse Polder sluit zich aan bij de Vereeniging van Polders en Oningepolderde Landen onder Bergen. maar blijft overigens zelfstandig


1896-97 De molen brandt opnieuw af door blikseminslag en wordt herbouwd; het scheprad wordt vervangen door een vijzel.


1927 De molen wordt van de ondergang gered door plaatsing van een hulpkrachtinstallatie 'Eriksson'.


1959 De laatste molenaar Bart Hof verhuist, de molen wordt verhuurd en de windbemaling wordt geheel stilgelegd.


1976 De molen is na overname door de gemeente (1973) maalvaardig gerestaureerd en wordt voortaan bediend door vrijwillig molenaar Gerard van Wieringen.


1977 Het Waterschap Bergen. dat in 1964 is gevormd uit de gezamenlijke polders. gaat op in 'Het Lange Rond' .


Frits David Zeiler mei 2002

*